VIỆN NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO, ỨNG DỤNG TÂM LÝ KINH DOANH VÀ GIÁO DỤC HỌC ĐƯỜNG (1) (1) (1)

Kinh doanh giáo dục
091 3815 684 - 0903837347
VIỆN NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO, ỨNG DỤNG TÂM LÝ KINH DOANH VÀ GIÁO DỤC HỌC ĐƯỜNG (1) (1) (1)
Ngày đăng: 20/06/2022 11:11 AM

VIỆN NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO, ỨNG DỤNG

TÂM LÝ KINH DOANH VÀ GIÁO DỤC HỌC ĐƯỜNG

INSTITUTE FOR RESEARCH, TRAINING, APPLICATION OF BUSINESS PSYCHOLOGY AND SCHOOL EDUCATION

RTABS

 

GIỚI THIỆU CHUNG

 Viện Nghiên cứu, đào tạo, ứng dụng Tâm lý kinh doanh và Giáo dục học đường (tên tiếng anh là Institute for Research, Training, Application of Business Psychology and School Education – RTABS) là tổ chức khoa học và công nghệ; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản tại kho bạc Nhà nước và ngân hàng; hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm quy định hoạt động theo Luật Khoa học và Công nghệ, theo Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ và các văn bản có liên quan.

Viện Nghiên cứu, đào tạo, ứng dụng Tâm lý kinh doanh và Giáo dục học đường hoạt động theo Giấy Chứng nhận hoạt động Nghiên cứu Khoa học số: A - 2209 do Bộ KH&CN cấp.

Viện Nghiên cứu, đào tạo, ứng dụng Tâm lý kinh doanh và Giáo dục học đường có mục đích, chức năng và nhiệm vụ sau đây:

1. Mục đích

Là tổ chức phi chính phủ, tự chủ về tài chính và hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận. Nguồn tài chính của Viện do các thành viên sáng lập đóng góp và dựa trên cơ sở hợp tác giữa Viện với các doanh nghiệp, tổ chức trong các lĩnh vực Nghiên cứu, đào tạo, ứng dụng Tâm lý kinh doanh và Giáo dục học đường; được sự tài trợ của các tổ chức trong nước và quốc tế.

2. Chức năng của Viện

Viện nghiên cứu, đào tạo, ứng dụng Tâm lý kinh doanh và Giáo dục học đường có chức năng nghiên cứu, đào tạo, ứng dụng cung cấp dịch vụ và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực Tâm lý kinh doanh và Giáo dục học đường cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo tôn chỉ, mục đích được quy định tại Điều lệ của Hội Tâm lý học Việt Nam.

3. Nhiệm vụ của Viện

a. Nghiên cứu khoa học

- Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, sản phẩm nghiên cứu về Tâm lý kinh doanh và Giáo dục học đường cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu;

- Nghiên cứu và đào tạo chuyên môn về Tâm lý kinh doanh và Giáo dục học đường cho các cá nhân và tổ chức có nhu cầu;

- Thiết lập các đề tài nghiên cứu Tâm lý kinh doanh và Giáo dục học đường và mời các tổ chức, cá nhân có năng lực tham gia thực hiện;

- Phối hợp với các tổ chức, cá nhân, các trường đại học, các cơ quan nghiên cứu trong nước và quốc tế tham gia thực hiện các nghiên cứu Tâm lý kinh doanh và Giáo dục học đường và trao đổi các thành tựu, các kinh nghiệm chuyên môn;

- Triển khai thực hiện các nghiên cứu về lĩnh vực Tâm lý kinh doanh và Giáo dục học đường trong sự kết nối liên ngành với các lĩnh vực khác;

- Hợp tác, hình thành mạng lưới, trao đổi kinh nghiệm với các cá nhân và tổ chức trong nước và quốc tế trong các lĩnh vực tâm lý quản trị kinh doanh và giáo dục học đường.

b. Đào tạo, bồi dưỡng

Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn và chuyên sâu các chương trình thuộc lĩnh vực Tâm lý kinh doanh và Giáo dục học đường theo nhu cầu của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.

+ Tổ chức tập huấn, hội nghị, hội thảo nâng cao năng lực cho cộng đồng tập trung vào lĩnh vực Tâm lý kinh doanh và Giáo dục học đường;

+ Tư vấn Tâm lý kinh doanh, thương mại, lữ hành; Tư vấn về đầu tư, tài chính, vốn và thị trường lao động; Tư vấn cơ chế, chính sách mới liên quan đến lĩnh vực quản lý của tổ chức và doanh nghiệp;

+ Liên kết trong và ngoài nước với các cơ sở nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng các chương trình theo chức năng nhiệm vụ.

b. Ứng dụng tâm lý học

1) Cung cấp các dịch vụ đánh giá, chẩn đoán, sàng lọc, tư vấn, tham vấn và trị liệu tâm lý chuyên nghiệp liên quan tới Tâm lý kinh doanh và Giáo dục học đường.

2) Tổ chức, thiết kế và chuyển giao công nghệ các chương trình về Tâm lý kinh doanh và Giáo dục học đường.

3) Tổ chức biên soạn và xuất bản các ấn phẩm trên cơ sở các kết quả hoạt động liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Viện và theo quy định của pháp luật.

4) Tổ chức hội thảo, hội nghị, trao đổi và hợp tác chuyên gia về Tâm lý kinh doanh và Giáo dục học đường.

5) Thu thập, xử lý, dự báo, lưu trữ, truyền thông về Tâm lý kinh doanh và Giáo dục học đường, những kinh nghiệm, những thành tựu hiện đại về Tâm lý kinh doanh và Giáo dục học đường trong nước và trên thế giới.

6) Thực hiện các hoạt động cung cấp dịch vụ thông tin về Tâm lý kinh doanh và Giáo dục học đường theo nhu cầu của các tổ chức, cá nhân.

7) Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về Tâm lý kinh doanh và Giáo dục học đường cho cộng đồng.

c) Hợp  tác quốc tế

1) Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước về xây dựng, triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng; tổ chức hội thảo, hội nghị, trao đổi và hợp tác chuyên gia về Tâm lý kinh doanh và Giáo dục học đường.

2) Hợp tác với các cơ quan, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài trong đào tạo, bồi dưỡng về Tâm lý kinh doanh và Giáo dục học đường.

3) Hợp tác với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các nhiệm vụ khác của Viện.

Tầm nhìn

RTABS sẽ là sự lựa chọn đầu tiên của các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc hợp tác nghiên cứu, đào tạo, ứng dụng Tâm lý kinh doanh và Giáo dục học đường, cùng nhau phát triển.

RTABS sẽ trở thành Viện nghiên cứu, đào tạo, ưng dụng Tâm lý kinh doanh và Giáo dục học đường chất lượng cao, có uy tín và thân thiện.

RTABS sẽ trở thành Viện phát triển các kết quả nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực chuyên nghiệp, chuyển giao ứng dụng Tâm lý kinh doanh và Giáo dục học đường, hướng đến trách nhiệm cộng đồng.

Mục tiêu

*Tạo ra cuộc “cách mạng trong khoa học” từ các sản phẩm nghiên cứu về Tâm lý kinh doanh và Giáo dục học đường, đáp ứng nhu cầu của thị trường.

*Đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng các sản phẩm vào kinh doanh và giáo dục phục vụ đời sống xã hội.

*Mang lại giá trị bền vững cho Viện, đối tác, khách hàng và cộng đồng.

 

Thông tin viện

VIỆN NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO, ỨNG DỤNG TÂM LÝ KINH DOANH VÀ GIÁO DỤC HỌC ĐƯỜNG
Địa chỉ: 235A Hoàng Sa, phường Tân Định, quận 1, Hồ Chí Minh
Mail: haidai5791@gmail.com
VIỆN TRƯỞNG: TS HOÀNG QUỐC ĐẠT0903 837 347
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 21/GP - TTĐT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 14 tháng 3 năm 2022.

Chịu trách nhiệm
2022 © VIEN NGHIEN CUU, DAO TAO, UNG DUNG TAM LY KINH DOANH VA GIAO DUC HOC DUONG. Design by Nina.vn
Zalo
Hotline